இலங்கையில் தனிநபரொருவரின்  அடிப்படை தேவைகளிற்கான குறைந்த பட்ச மாதாந்த செலவாக ரூ .5,353 கணக்கிடப்பட்டுள்ளதாக தொகை மதிப்பு மற்றும் புள்ளி விபரவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
இலங்கையின் மாதாந்த வாழ்க்கை செலவு ரூ.5,353
11
views

இலங்கையில் தனிநபரொருவரின்  அடிப்படை தேவைகளிற்கான குறைந்த பட்ச மாதாந்த செலவாக ரூ .5,353 கணக்கிடப்பட்டுள்ளதாக தொகை மதிப்பு மற்றும் புள்ளி விபரவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

ஓகஸ்ட் 2021 க்கான தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டதாக திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

எனினும் கொழும்பு மாவட்டத்தில் வாழ்பவர்களின் மாதாந்த குறைந்தபட்ச செலவு ரூ.5,810 ஆகும்.

மிகக் குறைந்தளவு வாழ்க்கைச் செலவை கொண்ட மாவட்டமாக மொனராகலை பதிவாகியுள்ளது. அங்கு மாதாந்த குறைந்தபட்ச செலவு ரூ .5,040 ஆகும்.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations