இந்தோனேசியாவிற்கான இலங்கை உயர்ஸ்தானிகராக அட்மிரல் ஜயநாத் கொலம்பகேயை நியமிக்க பாராளுமன்ற உயர்பதவிகளிற்கான குழு அனுமதியளித்துள்ளது.
இந்தோனேசியாவிற்கான உயர்ஸ்தானிகராக ஜயநாத் கொலம்பகே!
36
views

இந்தோனேசியாவிற்கான இலங்கை உயர்ஸ்தானிகராக அட்மிரல் ஜயநாத் கொலம்பகேயை நியமிக்க பாராளுமன்ற உயர்பதவிகளிற்கான குழு அனுமதியளித்துள்ளது.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations