நாளை சனிக்கிழமையும்,  நாளை மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் மின்வெட்டு அமுல்ப்படுத்தப்படாது என பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.
சனி, ஞாயிறு மின்வெட்டு இல்லை!
36
views

நாளை சனிக்கிழமையும்,  நாளை மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் மின்வெட்டு அமுல்ப்படுத்தப்படாது என பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations